Info

Prising

Oversettelse av større prosjekter:
Oversetterforeningens normalkontrakt (kr 199,63 per 1000 tegn, medregnet mellomrom) eller timepris/etter avtale når situasjonen tilsier det.

Normal timepris: kr 650
Timepris ved kort tidsfrist: kr 800
Minstepris ved enkeltoppdrag: Kr 1800

Prices from 650 NOK per hour.